Super Offer

Deals of the day: 40%

Spara upp till 40 % på hotellvistelser i Europa, Mellanöstern och Afrika.Fantastisk rabatt, minnesvärda stunder garanteras. Spara 40 % på din hotellvistelse i Europa, Mellanöstern och Afrika. Våra säkerhetscertifierade hotell gör din drömresa tryggare. Erbjudandet gäller endast 48 timmar på medverkande hotell. Boka nu!

Valid Till December 31, 2024
radissonhotels.com

Deals of the day: 40%

Spara upp till 40 % på hotellvistelser i Europa, Mellanöstern och Afrika.Fantastisk rabatt, minnesvärda stunder garanteras. Spara 40 % på din hotellvistelse i Europa, Mellanöstern och Afrika. Våra säkerhetscertifierade hotell gör din drömresa tryggare. Erbjudandet gäller endast 48 timmar på medverkande hotell. Boka nu!

Valid Till December 31, 2024
radissonhotels.com

Planen und sparen

Planen und sparen: Buchen Sie Ihren Aufenthalt im Voraus und sparen Sie bis zu 25 % mit unserem Vorauszahlungspreis.Bis zu -25 %Buchen Sie mit dem -AngebotscodeReisen Sie nach Europa, in den Nahen Osten, nach Afrika und in den Asien-Pazifik-Raum

Valid Till March 31, 2024

Hot Offer

2% kwoty zamówienia w formie punktów

1. Jeden punkt bonusowy = 1 z?2. W przypadku przyznawania punktów bonusowych, bonusy zaokr?glamy na korzy?? klienta.3. Naliczone punkty bonusowe mog? by? wykorzystane ju? nast?pnego dnia.4. Klient mo?e zap?aci? bonusami za zarówno jak za towar tak i za dostaw? (us?ug?).5. Termin wa?no?ci bonusów wynosi a? 6 miesi?cy od daty naliczenia.6. Bonusy s? naliczane przy powtarzaj?cych si? zamówieniach tylko za cz??? zamówienia dotycz?c? p?atno?ci bezpo?redniej za towar (bez uwzgl?dnienia cz??ci bonusowej).7. Mo?esz op?aci? a? 99% warto?ci zamówienia korzystaj?c z bonusów, co najmniej 1 z? musi by? wp?acony w punktach niebonusowych.8. Przy zwrocie towarów s? odejmowane punkty bonusowe tylko za zwrócone towary.

2407.pl

2% kwoty zamówienia w formie punktów

1. Jeden punkt bonusowy = 1 z?2. W przypadku przyznawania punktów bonusowych, bonusy zaokr?glamy na korzy?? klienta.3. Naliczone punkty bonusowe mog? by? wykorzystane ju? nast?pnego dnia.4. Klient mo?e zap?aci? bonusami za zarówno jak za towar tak i za dostaw? (us?ug?).5. Termin wa?no?ci bonusów wynosi a? 6 miesi?cy od daty naliczenia.6. Bonusy s? naliczane przy powtarzaj?cych si? zamówieniach tylko za cz??? zamówienia dotycz?c? p?atno?ci bezpo?redniej za towar (bez uwzgl?dnienia cz??ci bonusowej).7. Mo?esz op?aci? a? 99% warto?ci zamówienia korzystaj?c z bonusów, co najmniej 1 z? musi by? wp?acony w punktach niebonusowych.8. Przy zwrocie towarów s? odejmowane punkty bonusowe tylko za zwrócone towary.